INNE

KomodaSOFIA 180cm

Komoda SOFIA szer. 120 cm

Komoda OSKAR 145cm

Pon. – Pt. :   10.00 – 13.00     14.00 – 18.00
Sobota :       10.00 – 14.00

+41 25 45 877

meble-rex@tlen.pl