CENNIKI

Cennik ADAM Meble 2021

Cennik DOMEL 2021.05

Cennik MEBLAR 2021.09.01

Cennik KLIBER 2021

Cennik ArtDecoration 2021

Cennik FURNITEX 2021.06.01

Cennik MERWINA 2021 syst. SOFIA

Cennik OBIEGŁO Meble 01.08.2021

Cennik BRW GUST od 20.05.2021

Cennik GAŁA MEBLE 2021.06.01

Cennik ML Meble 2021.07

Cennik STOLAR 2021

Cennik DREWMIX 09.2021

Cennik HALMAR 2021

Cennik sklepu REX dla wyrobów MŁOT MEBLE 2021

KATALOGI

KATALOG ADAM-MEBLE 2020

KATALOG ML 2021_3

KATALOG 2020 MERWINA

KATALOG ARKOS 2020

KATALOG IDŹCZAK 2016

KATALOG 2019 FURNITEX

KATALOG 2014 Art. Decoration

KATALOG 2018 DOMEL

KATALOG 2017 MARS

KATALOG DREWMIX 2021

KATALOG 2019 GAŁA MEBLE

KATALOG 2021 HALMAR

KATALOG 2019 MŁOT

INNE

Regulamin strony internetowej
Postanowienia ogólne.
Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez firmę F.P.U.H. REX Grzegorz Piskulak z siedzibą w Suchedniowie (zwaną dalej „firmą Meble REX”).
Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce.
Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.
Prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, zdjęć, ilustracji, i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność firmy Meble REX lub jej spółek stowarzyszonych, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Meble REX użytkownik strony nie może:
1. wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).
Treść strony
Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o firmie Meble REX i oferowanych przez nią produktach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o Firmie Meble REX i oferowanych przez nią produktach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z właścicielem firmy Meble REX.
Odpowiedzialność
Firma Meble REX ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie
Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że firma Meble REX ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.
Polityka plików Cookies
Firma Meble REX nie zbiera żadnych informacji o osobach odwiedzających jej stronę internetową oraz obecnie nie wykorzystuje funkcjonalności jaką dają pliki cookies (nawet w celach statystycznych).
Ochrona danych
Kontaktowe dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane firmie Meble REX za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych.
Kontakt
W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:
F.P.U.H. REX
Grzegorz Piskulak
ul. Bodzentyńska 4a
26-130 Suchedniów
tel./fax: (0-41) 25-45-877
email: meble-rex@tlen.pl
Pozostałe postanowienia
Firma Meble REX zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian firma Meble REX poinformuje na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.

Pon. – Pt. :   10.00 – 13.00     14.00 – 18.00                            Sobota :       10.00 – 14.00

+41 25 45 877

meble-rex@tlen.pl